Cumhuriyet Neden Tesis Edildi?

82. Sene Rezaletleri:

Türkiye cumhuriyetinin 82. senesinin kutlandığı geçtiğimiz aylarda bir şey vardır ki çok açıktır: o da bu rejimin İSLAM DÜŞMANLIĞI üzerine kurulu olduğudur. Bu eyyamda laikcilerin (laik = kafir) yaptığı her konuşmada laiklik (kafir olmak) vurgulanarak ondan asla vazgeçilemeyeceği, gerekirse cumhuriyetden vazgeçilip ama laiklikten asla geçilmeyeceği ifade edilerek laikliğin (ehaliyi dinsizleştirmenin) ehemmiyeti vurgulanır.


Bu cumhuriyetin kuruluş gayesi İSLAM’ı hayattan koparmaktır ve onu sosyal hayatdan kopardılar ama mü’min’lerin gönüllerinden imanı asla koparayamayacaklar.

Bu müslümanlar, kafirler ne kadar tedbir alırsa alsın, bu kafir rejimi onların kafalarında parçalayıp yıkarak İSLAM DEVLETİ‘ni kuracaktır.

“Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır”, Zalimler istemesede İSLAM DEVLETİ kurulacaktır…

Allahumme! E’izzena bi-Devlet’il Islam… Yaa Kaviyyu Yaa Rahmanu Yaa Rahiiiim… Amin!

Reklamlar