Aynı zamanda kendisi meşhur bir Mason olan diktatör Yahudi Mustafa Kemal’in Mason localarını kapattığı iddiasıyla güya Mason olduğunu inkar ederek Anadolu ehalisini iğfal etmeye çalışan Kafir Kemalistlere tokat gibi bir vesika: Mustafa Kemal Mason locaları kapanmadan evvel Mason localarına yazı göndererek locaları kapatmalarını istiyor, zira şayed devlet kapatır ise daha sonra dubare (yeniden) açılamazlar. Mason Diktatör Mustafa Kemal bu şekilde Mason localarının geleceğini teminat altına almış oluyor.

 

Sizin de şahid olduğunuz üzre Kemalistlerin yalanları yevm geçdikce bir bir ifşa oluyor. Kemalistler panikte…

Allah Subhanahu Ve Teala Anadolu’yu bu Mason/Yahudi Kemalist Mezaliminden muhafaza etsin.

Reklamlar