Evvela bir kelimeyi tartışmak için manasının sahih şekilde bilinmesi icab eder. Küfr (küfür) kelimesi Mekke dönemi Arabları arasında “örtmek”, “üzerini kaplamak” manasında istimal ediliyor idi.

Kadîmen Arablar çiftçiye kafir derlerdi, neden?

Zira çiftçi tohumu toprağa atar üstünü toprakla örter; bu durumda kafir burada “örten”, “örtücü” manasında. Kafir kelimesinin istimal edildiği daha başka yerler de mevcud idi. Mesela; kılıcın kılıfı kılıcı örttüğü için kafir manasında istimal ediliyor idi.

Bu şekilde yola çıkarsak, kafir kelimesinin hangi anlamda kullanıldığı konusunda daha iyi sonuçlara varabiliriz.

İslam Şeriat’ında Kafir kime denir?

Allah(swt)’ın Şeriat hükümlerini inkar eden, görmezden gelen, onların üstünü örterek kendi hükümleri ile hareket eden herkes kafirdir! Neden? Çünkü burada bir “Allah’ın Şeriat’ını, hükümlerini örtme” durumu vardır.

Şimdi, bu izahatı yapdıktan sonra, yahudi Mustafa Kemal kafir miydi, bu konuyu irdeleyelim…

Allahu Teala ne buyuruyor: “Faiz haramdır.”

Yahudi Mustafa Kemal ise faizin haram olduğu hükmünün üstünü örterek, faizin serbest bırakıldığı bir sosyal sistem oluşturmuş. İşte burada Allahu Teala’nın “Faiz haramdır” hükmünün resmen üstünü örtme vardır.

Dikkat edin, inkar değil, yok saymak değil, üstünü örtmek! Çünkü yahudi Mustafa Kemal münafığı yeri gelir müslüman olduğu yalanını söyler, yeri gelir dua edermiş gibi rol kesip poz verip takiyye yapar. Fakat uygulamaya geldiği zaman Allah’ın “faiz haramdır” hükmünün üstünü örter.

Mesela, içki içmek Allah’ın hükümlerine göre haramdır. Yahudi diktatör Mustafa Kemal, Allah’ın bu hükmünün üstünü örter, devlet üretme çiftliğinde ilk bira fabrikasını kurarak üretime başlar. İşte burada Allah’ın içkiyi haram ettiği hükmünün resmen üstünü örtmek vardır.

Bu örnekleri tabiki çoğaltabiliriz.. Yahudi Mustafa Kemal, Allah’ın Şeriat’ı yerine batıdan getirdiği, isviçre hukukundan alıntıladığı hükümleri Şeriat hükümleri yerine uygulamış ve şer’i hükümlerin üstünü örtmüştür. Bu resmen bir örtme operasyonudur.

Bu durumda yahudi diktatör Mustafa Kemal kelimenin tam anlamıyla bir kafirdir. Bir kafire de “kafir değildir” deyip temize çıkartmaya kimsenin hakkı yoktur. Kafir olan hak ettiği gibi kafir olarak anılmalıdır, bunun tersi sahtekarlık olur, insanları kandırmak olur.

Reklamlar