Yorumsuz…


MASON DİKTATÖR MUSTAFA KEMAL YAHUDİ OLDUĞUNU KENDİSİ İTİRAF EDİYOR

İngilizlerin kuklası İslam düşmanı yahudi mason kafir Mustafa Kemal’in hangi etnik kökene (ırka) mensub olduğunu yine onun kendi ağzından dinleyelim. Boş lafa ne hacet..

Yahudi diktatör Mustafa Kemal’in 30 Eylül 1911’de Kudüs Kamenitz Oteli’nde yahudi Eliezer Ben Yehuda’nın oğlu Itamar Ben-Avi ile sohbeti..

Yahudi diktatör Mustafa Kemal: “SABETAY SEVİ’nin soyundan geliyorum. Kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün yahudiler onun mesihliği altında vahdet kursa..” (yani hem burda bir yahudi olduğunu hemde yahudi inancına bağlı olduğunu söylüyor..)

Yahudi diktatör Mustafa Kemal: “Evimde Venedik’te neşredilmiş kadim bir TEVRAT var. Babam onu kıraat etmem için bana Karaim Yahudisi bir muallim tutmuş idi. Ta’lim etdiğim ayetlerden bazılarını hâlâ hatırlayabiliyorum” dedikten sonra biraz tefekkür edip..

“SHEMA YISRA’EL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD!” (yani “Dinle ey İsrail, Rabbin olan Tanrı tektir”) demiştir. Bu dua yahudilerin meşhur Shema (Şima) duasıdır. Kafir yahudi Mustafa Kemal demek ki, gizliden gizliye yahudi ibadetini ediyormuş, yani dinine bağlı bir yahudi hemde..

Daha sonra Itamar Ben Avi’nin “Efendim, bu Yahudilerin en mühim duasıdır” demesi üzerine yahudi diktatör Mustafa Kemal: “Benim de gizli duamdır bayım, benim de!” diyerek etnik kökeninin yahudi ve dininin ise Museviliğin bir kolu olan “Sabetayizm” olduğunu beyân etmiştir..

(Masdar: Uluğ İğdemir: Atatürk’ün Yaşamı, I. Cild, sahife 23, T.T.K. neşriyyat, sene 1980)

http://angelfire.com/wy/yaw

http://atajew.com (ingilizce)

Reklamlar