Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh

Garb mukallidi Kemalistler Cumhuriyet’ten günümüze dek bizlere yanlış veya yarım yamalak bilgiler tedris ettiler. Her alanda Osmanlı tarihini eksik izah ettiler. Yanlış garb kültürüne, geleneklerine ve kendi kafalarına münasib bir tedrisad nizamı tesis ettiler. Masonların ve emperyalistlerin ekmeğine yağ sürerek dinsiz garb özentisi tedrisata ”modernlik, çağdaşlık” dediler.

Bunlar Cumhuriyeti bina eden masonlar ve Sabetayist yahudiler (Dönmeler) idi: Ziya Gökalp, Diktatör Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Emmanuel Karasu, Cavid Bey, Halide Edib Hanım, Moiz Kohen (Tekinalp) ve daha niceleri… Sahih ve objektif tarihi yok ettiler. Şanlı Osmanlı’dan kalan muazzam büyüklükteki 500 senelik kütübhaneleri yaktırdılar, 1929 senesinde muşamba kağıdı yapıp Bulgaristan’a sattılar. Tüm bunlar gösteriyorki Osmanlı’nın, yani şanlı ecdadımızın iman ve kudret dolu olan yüce tarihlerini bizimle alakası kalmaması için silib atmaya gayret ettiler.

Hiçbir Osmanlı Padişahı’nın dinin gereklerinden çıkmayarak yaşadığını göreceksiniz. Halbuki Garb destekli kukla Laik/Kemalist rejim bize ceddimizi, kendi tarihimizi kötüleyerek ve eksik izah ediyor; zira bizi İslami geçmişimizden koparmaya, şanlı ecdadımızı bizlere unutturmaya çalışıyorlar. Gençler o mübarek faziletli tarihlerini talim etseler ister istemez Allah’ın ahkamını, telakkiyi, güzel ahlakı, ilmi, irfanı da muhakkak ki bulacaklardır ve Şeriat Devletini tercih edeceklerdir. Eee, tabi ağaç yaş iken eğilir.

Ve Tedrisad sistemi hâla Garb yanlısı Laik/Kemalistlerin elinde…

Reklamlar