İngilizlerin kuklası diktatör Mustafa Kemal’in yahudi bir İslam düşmanı olduğunu bilmeyen kalmadı, sağır ve körler hariç..

İngilizlerin kuklası İslam düşmanı yahudi Mustafa Kemal’in ne mal olduğunu ve kimlere hizmet ettiğini kendi kaleminden ve sözlerinden en iyi ve sağlıklı öğrenebiliriz, değil mi? Öyle ise bakalım yahudi Mustafa Kemal neler söylemiş bu mevzûda, hep birlikte bir kez daha okuyalım..

Yahudi Mustafa Kemal: “..Çünkü malumdur ki insan tabiatın mahlukudur. Tabiatın kendisi dahi mutlak hür değildir..

Mustafa Kemal, 27/1/1930 Pazartesi

(Masdar: Medeni Bilgiler ve M. Kemal’in el yazıları, sahife 450, Afet İnan, TTK Basımevi, 1998)

Yukarıda da anlaşıldığı gibi yahudi Mustafa Kemal, (Haşa) Allah’ın değil de tabiatın yaratıcı olduğuna inanıyor, dolayısı ile kendisinin Müslüman olmadığını (kâfir olduğunu) söylüyor.

* * *

İngilizlerin kuklası İslam düşmanı yahudi kâfir Mustafa Kemal’in hangi etnik kökene (ırka) mensub olduğunu ise yine onun kendi ağzından dinleyelim. Boş lafa ne hacet..

Yahudi Mustafa Kemal’in 30 Eylül 1911’de Kudüs Kamenitz Oteli’nde yahudi Eliezer Ben Yehuda’nın oğlu Itamar Ben-Avi ile sohbeti:

Yahudi Mustafa Kemal: “SABETAY SEVİ’nin soyundan geliyorum. Kendisine hayranım. Keşke bu dünyadaki bütün yahudiler onun mesihliği altında birleşse..” (yani hem burda bir yahudi olduğunu hemde yahudi inancına bağlı olduğunu söylüyor..)

Yahudi Mustafa Kemal: “Evimde Venedik’te basılmış eski bir TEVRAT var. Babam onu okumam için bana Karaim Yahudisi bir muallim tutmuştu. Öğrendiğim ayetlerden bazılarını hala hatırlayabiliyorum.” dedikten sonra biraz düşünüp..

SHEMA YISRA’EL, ADONAI ELOHENU, ADONAI EHAD!” (yani “Dinle ey İsrail, Rabbin olan Tanrı tektir”) demiştir. Bu dua yahudilerin ünlü Shema duasıdır. Kâfir yahudi Mustafa Kemal demek ki, gizliden gizliye yahudi ibadetini ediyormuş, yani dinine bağlı bir yahudi hemde..

Daha sonra yahudi Itamar Ben Avi’nin “Efendim, bu Yahudilerin en mühim duasıdır!” demesi üzerine yahudi Mustafa Kemal: “Benim de gizli duamdır bayım, benim de..” diyerek etnik kökeninin ve dininin yahudi olduğunu beyan etmiştir..

(Masdar: Uluğ İğdemir: Atatürk’ün Yaşamı, I. Cilt, sahife 23, T.T.K. Neşriyat, 1980)

* * *

İşte diğişik masdarlardan başka iktibaslar..

“1908’deki Jön Türkler ayaklanmasının liderlerinden olan Cavit Bey ve Mustafa Kemal sıkı yahudi Dönme’lerdi. Sonraları Cavit Bey Maliye Bakanı, Mustafa Kemal ise yeni rejimin (TC’nin) lideri oldu ve kendi ismini ‘Atatürk’ olarak değiştirdi.”

(Masdar: The Secret Jews (Gizli Yahudiler), Joachim Prinz, 1973, sahife: 111-122)

* * *

“(Mustafa) Kemal’in kariyerinin erken dönemlerinde O’nun takipcilerinin çoğu O’nun İslam’in bir şampiyonu olduğunu vede Nasraniler (Hristiyanlar) ile harb ettiğini zannediyorlardı. Şayet O’nun (İslam aleyhine yaptığı devrimleri üzerine) asıl niyetini bilseler idi, ismini “İslam’ı yıkan Gazi” olarak söylerlerdi.”

(Masdar: Turkey, Emil Lengyel, 1941, sahife: 140-141)

* * *

“(Mustafa) Kemal’in Allah ile ilgisi yoktu, o sadece kendisini ve de Türkiye’yi düşünüyordu. Allah’tan nefret ediyordu, vede (İslam’ı) Türkiye’nin şanssızlığının sebebi olarak görüyordu.”

(Masdar: Turkey, Emil Lengyel, 1941, sahife: 134)

* * *

Yukarıdaki iktibas yazılar yahudi diktatör Mustafa Kemal’in İslam düşmanı vede İslam’a bir kâfir olduğunu ira`e etmeye kifayet eder.. Fakat elbetteki tek masdarlar bunlar değildir. Yahudi Mustafa Kemal’in doğum belgeleri ve Osmanlı devrine ait kimliği TC devlet arşivlerindedir, ve bu arşivler halka ve tahkikata kapalıdır (anlayabileceğiniz sebeblerden ötürü)..

Reklamlar